HOME BG EN
дейности
мощности
завършени обекти
обекти в строеж
контакти
 


Предмет на дейност на фирмата:         - промишлено строителство
         - енергийно строителство
         - индустриално строителство
         - жилищно-комунално строителство
         - водоснабдителни и канализационни мрежи
         - пречиствателни станции за отпадни води
         - пречиствателни и помпени станции за питейни води         Фирмата разполага с необходимия квалифициран персонал, в т.ч.:
Строителни инженери – 5 ч., икономисти – 3 ч., технически кадри – 2 ч., квалифицирана работна ръка по специалности: кофражисти, зидаро-мазачи, арматуристи, водопроводчици, заварчици, мазачи, бояджии, фаянсаджии и други специалности – като постояния състав е 63 човека, като при необходимост броят им нараства.
 
 
  powered by TeraByte - Computer Systems & Technologies